The silent sound of Quality

antiphon® MPMTM används till en lång rad applikationer, huvudsakligen inom fordonsindustrin men också inom andra industri- och kundprodukter. Det här sandwichmaterialet är överlägset till stomljudsdämpning inom:

  • Lastvagnsdelarmpm-svart-plat_id208
  • Karossdetaljer
  • Andra fordonskomponenter
  • Tung industriproduktion
  • Offshore
  • Andra maskiner och hushållsmaskiner
  • Fabriksljud etc.

Effektiv stomljudsdämpare

antiphon® MPMTM är det mest effektiva stomljudsdämpande materialet i förhållande till vikt. MPM fyller dessutom två funktioner; det dämpar stomljud och ersätter också befintlig plåt. Det betyder att man i de flesta fall slipper lägga till material för att dämpa konstruktionen och spar på så sätt både vikt och tjocklek. Stomljudsdämpande plåtlaminat tar oftast bort behovet av ytterligare avskärmning eller ljudabsorption, vilket annars skulle ta upp betydande plats och öka vikten.

Form- och svetsbar sandwichplåt

antiphon® MPMTM är en form- och svetsbar sandwich bestående av två metallplåtar med ett mellanliggande viskoelastiskt skikt. De två plåtarna i antiphon® MPMTM-konstruktionen är ofta kallvalsad eller belagd plåt, men i princip kan alla sorter av metaller och legeringar användas. Idag tillverkas sandwichen av laminerad kallvalsad plåt, galvaniserad plåt, rostfri plåt och aluminium.

Akustiskt mellanskikt

block-2_id204Plåtlaminaten levereras med olika mellanskikt optimerade för temperaturintervall mellan +5°C till +125°C. Detta gör det möjligt att uppnå maximal vibrationsdämpning av stomljud när materialet ska användas i olika produkter  såsom motorer, karosser, vitvaror eller kontorsmaskiner.

MPM folierad, plåtlaminat

MPMTM folierad är ett plåtlaminat där en sida har en PVC yta med valfritt mönster vilket gör det möjligt att använda materialet i designsyfte och för synliga ytor där ljuddämpning är önskvärt och där kraven på utseende tillsammans med funktion är högt ställda. Vi kan erbjuda både galvaniserad tunnplåt och aluminium som basmaterial med en mängd olika folieytor, färger och mönster som vi gärna presenterar på förfrågan. MPMTM folierad levereras med en varmapplicerad, avdragbar skyddsfilm över folien.  Vi tillverkar från 1,04mm i totaltjocklek upp till 6,1mm för galvad plåt. För aluminium gäller 1,44 till 6,1mm.

Materialet levereras i formatplåt med max dimension 1250x2055mm.

I vår broschyr kan du läsa mer om antiphon MPM och stomljudsdämpning