The silent sound of Quality

antiphon® LDTM används för att dämpa stomljud i konstruktioner och komponenter  gjorda i metall eller plast. Detaljerna klipps eller stansas till de former och storlekar som är bäst anpassat till den slutliga applikationen. Dess ljudreducerande egenskaper utnyttjas ofta inom:

  • Fordonsindustrinsvart-matta_id209
  • Kontorsmaskiner
  • Tung industriproduktion
  • Industriella applikationer
  • Hushållsmaskiner
  • Fabriksljud etc.

antiphon® LDTM är en familj av självhäftande mattor avsedda för stomljudsdämpning av metallplåtar och plast i befintliga eller nyuppförda konstruktioner. Mattorna utmärker sig med att ha låg vikt i relation till de goda dämpegenskaperna. Det kan utnyttjas för att göra lättare fordon, flygmaskiner, kontorsmaskiner, mobila byggmoduler och annan utrustning.

antiphon® LDTM  dämpar stomljud och vibrationer

solfjader_id205Detta är en av de mest använda stomljudsdämpande materialen. I den här gruppen ingår den klassiska LD 13. Tillsammans med LD 4, LD 10 och LD 17 fyller den här produktgruppen ljuddämpningskraven hos en stor grupp applikationer.

antiphon® LD AlTM – dämpande matta med aluminium

antiphon® LD13 AlTM och antiphon® LD25/17 AlTM är en vidareutveckling av antiphon® LDTM där en aluminiumfolie har applicerats på ena sidan. Detta ger en hållbar, hygienisk yta och en högre förlustfaktor vad det gäller ljuddämpning.

antiphon® LD K

antiphon® LD K är vår premiumprodukt inom segmentet dämpmattor för stomljudsdämpning. Det är en självhäftande lättviktsmatta sammansatt av en tunn aluminiumfolie belagd med ett akustiskt skikt och ett korkmaterial. antiphon® LD K har en hög, bred akustikkurva med maximal förlustfaktor vid 25°C.

antiphon® PDPTM  – kraftpapper med dämpmassa

Detta är en produkt tillverkad av två kraftpapper med ett skikt dämpmassa emellan. Inom användningsområdena finner man t ex plastbåtar och trägolv, där antiphon® PDPTM används som ett mellanliggande lager i laminatet för att reducera vibrationer och stomljud.

I vår broschyr kan du läsa mer om antiphon LD och stomljudsdämpning