The silent sound of Quality

antiphon® LATM  är en produktfamilj av skumplastmaterial som används i applikationer för att absorbera luftljud. Detaljerna klipps eller stansas till de former och storlekar som är bäst  anpassat till den slutliga applikationen och används för ljudabsorption:

  • Fordonsindustrinla-produkt_id210
  • Kontorsmaskiner
  • Tung industriproduktion
  • Industriella applikationer
  • Hushållsmaskiner
  • Fabriksljud etc.

antiphon® LATM är en familj av luftljudsabsorberande skumplastmaterial. Dessa produkter kan fås i olika tjocklekar och utseende för att akustiskt kunna optimeras för olika applikationer. De uppfyller också olika brandkrav och kan fås med eller utan lim.

antiphon® LATM  – absorberar luftljud

dyna_id206Detta material finns tillgängligt i flera kvalitéer med olika egenskaper för ljudabsorption. antiphon® LA S används både på höga- och mellanfrekvenser och produkten anpassas i tjocklek och densitet för att få optimal funktion. antiphon® LA SIII har den högsta absorptionskvalitén och följer också brandkrav UL 94 HF1.

antiphon® LA FoilTM  – luftljudsabsorbent med folie

antiphon® LATM  med folie är en grupp antiphon® LATM -produkter med olika typer av skyddande yta. antiphon® LA AL har en aluminiserad polyester yta.
antiphon® LA SU har en yta av svart polyurethanfilm.
antiphon® LA V2 har en svart, grå eller brun PVC-yta med 2% perforering.

antiphon® LDATM  – absorbent och dämpmatta i kombination

Detta är en kombination av LA absorbent och LD dämpmatta. De två akustiska materialen är kombinerade till en och därför är LDA en ljudreducerande produkt som drar nytta av egenskaperna hos både antiphon® LDTM and antiphon® LATM och reducerar därmed både luftljud och stomljud.

antiphon® LTS – tungskikt

antiphon® LTS tungskikt används främst till luftljudsisolering genom att lägga till extra vikt till en produkt men materialet har också en stomljudsdämpande effekt, speciellt vid låga temperaturer. antiphon® LTS är ett mjukt, plastiskt och formbart material och har mycket bra åldringsegenskaper samt står väl emot kemikalier.

I vår broschyr kan du läsa mer om antiphon LA luftljudsabsorbenter