The silent sound of Quality

Med den långa erfarenhet som Antiphon har av att hitta goda ljudreducerande lösningar tillsammans med sina kunder kan vi erbjuda ett samarbete från första idé- och problemstadie till en lösning där resultatet ska vara ett bra akustiskt materialval som kan bearbetas utifrån kundens önskemål om design och funktion. Målet i fokus är förstås en god ljudmiljö i och omkring kundens slutprodukt.

Antiphon labb och mätning

För att alltid kunna säkerställa vår materialkvalitet utifrån både bearbetning och akustisk förmåga har Antiphon ett eget labb där vi utför de kontroller och mätningar som är nödvändiga. I tillägg kan vi även hjälpa kunder med specifika önskemål för att hitta rätt akustikmaterial för rätt funktion. Problemanalyser, förlustfaktorberäkningar, absorptionsmätningar och materialjämförelser kan göras utifrån kundens kravbild.

Mer information får ni genom att kontakta vår marknadsavdelning.

antiphon® MPM – stomljudsdämpande plåtlaminat

antiphon® LD – stomljudsdämpande mattor

antiphon® LA – luftljudsabsorbenter

antiphon® tätningsmaterial

 

Antiphons marknadsavdelning diskuterar gärna dina applikationsidéer för att förbättra ljudmiljön runt dina produkter!