The silent sound of Quality

Med den långa erfarenhet som Antiphon har av att hitta goda ljudreducerande lösningar tillsammans med sina kunder kan vi erbjuda ett samarbete från första idé- och problemstadie till en lösning där resultatet ska vara ett bra akustiskt materialval som kan bearbetas utifrån kundens önskemål om design och funktion. Målet i fokus är förstås en god ljudmiljö i och omkring kundens slutprodukt.

Laddbara och elektrifierade fordon tar en allt större del av nybilsförsäljningen och varje större OEM presenterar egna modeller.

Ljudbilden ser annorlunda ut när man tar bort den traditionella förbränningsmotorn och ljud- och vibrationskällor kan framträda på annorlunda sätt. Likaså försvinner en traditionell värmekälla och isolering behöver ses över i än mer detaljerad form i moderna bilar.

Antiphon är stolta över att våra NVH lösningar anpassas och utvecklas i takt med fordonsparken på våra vägar och att vi är en aktiv leverantör redan i dag till befintliga elektrifierade fordon. Vi erbjuder applikationer och material som ger den komfort och design som krävs i transformeringen in i elbilssektorn. Välkomna med era förfrågningar och diskussioner i det som rör modern NVH-miljö.

Antiphon labb och mätning

För att alltid kunna säkerställa vår materialkvalitet utifrån både bearbetning och akustisk förmåga har Antiphon ett eget labb där vi utför de kontroller och mätningar som är nödvändiga. I tillägg kan vi även hjälpa kunder med specifika önskemål för att hitta rätt akustikmaterial för rätt funktion. Problemanalyser, förlustfaktorberäkningar, absorptionsmätningar och materialjämförelser kan göras utifrån kundens kravbild.

Mer information får ni genom att kontakta vår marknadsavdelning.

antiphon® MPM – stomljudsdämpande plåtlaminat

antiphon® LD – stomljudsdämpande mattor

antiphon® LA – luftljudsabsorbenter

antiphon® tätningsmaterial

 

Antiphons marknadsavdelning diskuterar gärna dina applikationsidéer för att förbättra ljudmiljön runt dina produkter!