The silent sound of Quality

Vår ambition är att ständigt minska de negativa avtrycken av vår verksamhet. Våra produkter bidrar till att åstadkomma en god ljudmiljö för förare och passagerare inom transportsektorn vilket bidrar till en bättre trafiksäkerhet. Vi är också en arbetsplats med få incidenter och bra arbetsmiljö. I många fall lever vi inte bara upp till, utan överträffar lagkraven för de kemikalier vi använder.

Det betyder ändå inte att våra fotspår är obetydliga. För att åstadkomma den kvalitet och funktion som kunderna kräver använder vi material och råvaror som till största del är fossila och jungfruliga. Produktionen är också relativt energikrävande. Dessutom använder vi många olika producerade kemikalier, även om ingen av dem finns med på våra kunders ”svarta lista” och vi följer REACH direktiv. Dessa punkter är en stor utmaning för oss.

Arbete för att minska vår påverkan

För att minska vår påverkan arbetar vi ständigt med att effektivisera energianvändningen, och den el vi använder kommer från fossilfria energikällor. De flesta av våra leverantörer finns i Norden och Europa, vilket bidrar till att hålla nere utsläppen från transporterna. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att hitta alternativa material som klarar våra kunders högt ställda krav på vikt, funktion och kvalitet för att ersätta de fossilbaserade. Ett positivt exempel på det är vår LDK, en produkt som består av naturmaterialet kork i kombination med återvinningsbar aluminium.

Våra ISO-certifieringar står också som en garant för att vi hela tiden förbättrar oss inom såväl kvalitet som miljöaspekter. Därför är de viktiga verktyg i vårt löpande arbete för att bli mer hållbara som företag. Vi arbetar också med nära relationer och beteendekoder (Code of Conduct) i förhållandet till våra leverantörer för att, på så sätt ha så bra koll som möjligt på hela leverantörskedjan.

Exempel:

Klimat och miljö:

Utsläpp växthusgaser från produktionen 2019: 241 ton CO2/år.
Energieffektiviseringsmål: 30 % mindre energi till år 2022 jämfört med 2020.
Aktiviteter för att åstadkomma detta: Byta ut oljepanna mot spillvärme samt investering i ny katalysatorrening.

Socialt:

Inga konfliktmineraler används i produktionen
Vi har god kontroll på vår leverantörskedja, som till största del finns i Europa och agerar under europeisk arbetsrätt.
Vi har få incidenter i produktionen som leder till sjukskrivning. Antal 2019: 1 incident